Matura

MATURA 2024

Strona ta skierowana jest głównie do tegorocznych maturzystów, zdających po raz pierwszy maturę w formule 2023. Zamieszczone tu informacje, odnośniki i linki mają na celu pomoc w przygotowaniu się do matury.WAŻNA INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY PO RAZ KOLEJNY

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2024 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.

W 2024 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających,
którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej.

WAŻNE TERMINY

2 października  złożenie deklaracji wstępnej do egzaminu maturalnego

deklarację należy złożyć w formie elektronicznej – tzw. e-deklarację https://ziu.gov.pl/login 

Instrukcja składania deklaracji 

do 23 kwietnia 2024 r. możliwość dokonania zmiany w deklaracji przez absolwenta, który posiada dokumenty uprawniające go do uzyskania świadectwa zawodowego na poziomie technika. Załącznik 5c.

7 -23 maja egzaminy pisemne

9 lipca ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

15 lipca ostateczny termin złożenia Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

20 – 21 sierpnia egzamin maturalny w sesji poprawkowej

10 września – ogłoszenie wyników w sesji poprawkowej


HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2024

INFORMACJA O MATERIAŁACH I PRZYBORACH POMOCNICZYCH w 2024

KOMUNIKAT W SPRAWIE LISTY JAWNYCH ZADAŃ W CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2024

KOMUNIKAT O EGZAMINIE Z INFORMATYKI W 2024

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH EGZAMINU MATURALNEG

INFORMATORY MATURALNE – FORMUŁA 2023

Więcej informacji na temat egzaminów znajdziecie na stronach:

www.cke.gov.pl

www.oke.jaworzno.pl