Śląskie.Zawodowcy

ŚLĄSKIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.03.2023.

Główny cel Projektu to poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażachpraktykachkursachszkoleniachdoradztwie edukacyjno-zawodowym. Celem Projektu jest również zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

WSPARCIE DLA UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZNIA

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe i

  • Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy lub
  • 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 Uczestnika

EDYCJA 2023: Termin poprawnie wypełnionego wniosku: 26 kwietnia 2023 r., godz.12.20.

EDYCJA 2022/2023: Termin poprawnie wypełnionego wniosku: 2 września 2022 r., godz.12.20.

EDYCJA 2021/2022: Termin poprawnie wypełnionego wniosku: 22 października 2021 r., godz.12.20.

EDYCJA 2020/2021: Termin poprawnie wypełnionego wniosku: 11 września 2020 r., godz.12.20.

Miejsce złożenia formularza: sala 5 Szkoły.

Regulamin projektu, dokumenty rekrutacyjne: 
https://zawodowcy.slaskie.pl/content/dokumenty-do-pobrania

Wszelkich informacji udzielają p. Mariusz Meroń i p. Dagmara Parzych (koordynatorzy projektu)

Strona internetowa projektu „Śląskie. Zawodowcy”: https://zawodowcy.slaskie.pl/