O nas

Nasza historia rozpoczyna się 28.02.1978, kiedy decyzją ówczesnego kuratora oświaty i wychowania, doktora Tadeusza Pałysa, powołano w Bieruniu nową jednostkę oświatową: Zasadniczą Szkołę Górniczą KWK Piast, szkołę przyzakładową, która miała kształcić kadry dla uruchomionej zaledwie 3 lata wcześniej kopalni. Na mocy tej decyzji pół roku później, pierwszy dyrektor, pan Czesław Dziubek wraz z gronem 15 nauczycieli zainaugurował historyczny, pierwszy rok szkolny. Naukę rozpoczęło 176 uczniów, w trzech zawodach: górnik technicznej eksploatacji złóż, mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i elektromonter górnictwa podziemnego.

Przez kolejnych kilkanaście lat szkoła górnicza rozwijała się bardzo prężnie. Od 1982 roku kierował nią drugi dyrektor – śp. Stanisław Sendra, a trzy lata później – po jego odejściu na emeryturę – śp. Henryk Kosowski. I pewnie jak nigdy później tak znacząco szkoła nie wpływała na rozwój naszego miasta w jego nowobieruńskiej części. Powstały osiedla przy Węglowej, przy Granitowej, gdzie nasi absolwenci m.in. z Pomorza, Mazur, Podkarpacia, Żywiecczyzny zapuszczali swoje korzenie na Śląsku, wielu z nich mieszka Bieruniu do dzisiaj, a my kształcimy ich dzieci a teraz i wnuki.

I ostatnia już odsłona naszej historii – początek lat 90-tych. Poważny kryzys gospodarczy w kraju, a na Śląsku głęboka restrukturyzacja górnictwa – zamykanie kopalń, redukcje zatrudnienia. Kierowanie szkołą obejmuje wówczas mój poprzednik – Pan Mieczysław Zimirski. Dzięki ogromnemu wysiłkowi dyrektora, jego współpracowników, ówczesnych samorządowców i wielu ludzi dobrej woli, szkoła nie zniknęła z mapy Bierunia, a całkowicie zmieniając swój profil kształcenia, rozpoczęła bardzo dobry okres swojego istnienia. Powstaje technikum z atrakcyjną ofertą edukacyjną, skokowo rośnie nabór do szkoły, a rynek pracy w kolejnych latach zasilają m.in. wykwalifikowani elektronicy, informatycy, pracownicy administracyjno-biurowi, absolwenci technikum ekonomicznego. W Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczynamy współpracę z rzemiosłem, wdrażając dualny model kształcenia w tzw. klasach wielozawodowych.

Dzisiejszy Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu to społeczność ponad 700 uczniów, którzy kształcą się w Technikum w sześciu zawodach:
t. mechanik, t. elektryk, t. informatyk, t. żywienia, t. ekonomista, t. reklamy. W skład Zespołu wchodzi również Branżowa Szkoła I stopnia, gdzie w ramach klasy wielozawodowej kształcimy dualnie wraz z pracodawcami w 18 zawodach. W strukturach szkoły działa Centrum Kształcenia Zawodowego, który organizuje kursy z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas branżowych naszego powiatu.