O nas

Nasza historia rozpoczyna się 28.02.1978, kiedy decyzją ówczesnego kuratora oświaty i wychowania, doktora Tadeusza Pałysa, powołano w Bieruniu nową jednostkę oświatową: Zasadniczą Szkołę Górniczą KWK „Piast”, szkołę przyzakładową, która miała kształcić kadry dla uruchomionej zaledwie 3 lata wcześniej kopalni „Piast”. Na mocy tej decyzji pół roku później, pierwszy dyrektor, Czesław Dziubek wraz z gronem 15 nauczycieli zainaugurował historyczny, pierwszy rok szkolny. Naukę rozpoczęło 176 uczniów, w trzech zawodach: górnik technicznej eksploatacji złóż, mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i elektromonter górnictwa podziemnego.

Przez kolejnych kilkanaście lat szkoła górnicza rozwijała się bardzo prężnie. Od 1982 roku kierował nią drugi dyrektor – Stanisław Sendra, a trzy lata później – po jego odejściu na emeryturę – Henryk Kosowski. I pewnie jak nigdy później tak znacząco szkoła nie wpływała na rozwój naszego miasta w jego nowobieruńskiej części. Powstały osiedla przy
Węglowej, przy Granitowej, gdzie nasi absolwenci m.in. z Pomorza, Mazur, Podkarpacia, Żywiecczyzny zapuszczali swoje korzenie na Śląsku, wielu z nich mieszka Bieruniu do dzisiaj, a my kształcimy ich dzieci, a teraz i wnuki.

Kolejny etap naszej historii – początek lat 90-tych. Poważny kryzys gospodarczy w kraju,
a na Śląsku głęboka restrukturyzacja górnictwa – zamykanie kopalń, redukcje zatrudnienia. Kierowanie szkołą obejmuje wówczas – Mieczysław Zimirski. Dzięki ogromnemu wysiłkowi dyrektora, jego współpracowników, ówczesnych samorządowców i wielu ludzi dobrej woli, szkoła nie zniknęła z mapy Bierunia, a całkowicie zmieniając swój profil kształcenia, rozpoczęła bardzo dobry okres swojego istnienia. Powstaje Technikum z atrakcyjną ofertą edukacyjną, skokowo rośnie nabór do szkoły, a rynek pracy w kolejnych latach zasilają m.in. wykwalifikowani elektronicy, informatycy, pracownicy administracyjno-biurowi, absolwenci technikum ekonomicznego. W Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczynamy współpracę z rzemiosłem, która rozwija się do dzisiaj.

Dzisiejszy Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, którym od 2006 roku kieruje Teresa Horst, to społeczność ponad 800 uczniów, kształcących się w Technikum w siedmiu zawodach: t. mechanik, t. elektryk, t. informatyk, t. żywienia, t. ekonomista, t. reklamy, t. rachunkowości. W skład Zespołu wchodzi również Branżowa Szkoła I stopnia, gdzie w ramach klasy wielozawodowej kształcimy z pracodawcami w kilkunastu zawodach. W strukturach szkoły działa Centrum Kształcenia Zawodowego, które organizuje kursy z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas branżowych naszego powiatu.

Misją szkoły jest wspieranie indywidualnego rozwoju każdego naszego ucznia. Młodzież uczy się zawodu w komfortowych warunkach, korzystając z profesjonalnych pomocy dydaktycznych, maszyn i urządzeń, oprogramowania technicznego. Pozyskując środki unijne, organizujemy miesięczne wyjazdy na praktyki zawodowe do Włoch i Portugalii, wcześniej także do Niemiec. Kadra pedagogiczna to zespół ponad osiemdziesięciu doświadczonych i zaangażowanych pedagogów. O wysokiej jakości pracy szkoły świadczą wyniki matur i egzaminów zawodowych, które co roku są wyższe niż średnia ogólnopolska.

Budynek PZS w Bieruniu

więcej zdjęć szkoły znajduje się w galerii