Dyżury

PLAN DYŻURÓW  


Na parterze dyżury sprawowane są w strefach, kolejno: 1 – wejście główne, 2 – klatka schodowa na skrzyżowaniu korytarzy, 3 – okolice hali sportowej i sklepiku.

W przypadku pełnienia zastępstwa za nauczyciela nieobecnego, nauczyciel zastępujący podejmuje dyżur za nauczyciela nieobecnego przed jego  lekcją.

obowiązuje od 16 maja

PONIEDZIAŁEK

PRZERWA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO
7:05 – 7:10 A. Malik, B. Szynalik H. Niemczuk M. Wójcik
7:55 – 8:00 A. Starzycka, B. Moralewicz, M. Makohoń H. Niemczuk S. Wykręt
8:45 – 8:50 J. Krakowiecka, E. Biolik, A. Karkoszka G. Wąsik J. Wójtowicz
9:35 – 9:40 A. Pikania-Gniełka, R. Tutro, K. Strumidło M. Świerczyna A. Świstek
10:25 – 10:35 A. Warzecha, G. Urbańczyk, G. Wilczak M. Kułaga M. Gasidło
10:35 – 10:45 J. Wójtowicz, Cz. Matyjasik, K. Szukała R. Tutro A. Świstek
11:30 – 11:35 M. Gdula, M. Buczyński, V. Binek Cz. Matyjasik S. Wykręt
12:20 – 12:25 K. Szukała, S. Binek, V. Binek J. Juda K. Konopka
13:10 – 13:15 A. Świstek, Cz. Matyjasik, J. Teper J. Juda M. Gdula
14:00 – 14:05 I. Czamberg, A. Pikania-Gniełka J. Teper M. Wrońska
14:50 – 14:55 A. Warzecha. M. Meroń S. Kurtycz M. Wrońska
15:40 – 15:45 U. Urbińska   K. Gretka

WTOREK

PRZERWA PARTER I PIĘTRO II PIĘTRO
7:05 – 7:10 A. Warzecha, J. Korus K. Polak K. Konopka
7:55 – 8:00 A, Warzecha, D. Urbańczyk, G. Wilczak K. Polak R. Moycho
8:45 – 8:50 A. Starzyka, G. Urbańczyk, M. Klyta J. Juda M. Świerczyna
9:35 – 9:40 K. Strumidło, R. Tutro, A. Karkoszka S. Binek K. Szukała
10:25 – 10:35 A. Starzycka, R. Tutro, A. Świstek S. Binek K. Konopka
10:35 – 10:45

J. Teper , G. Wąsik , M.  Świerczyna

B. Moralewicz S. Wykręt
11:30 – 11:35 M. Świerczyna, M. Pociennik, V. Binek M. Kułaga M. Gasidło
12:20 – 12:25 J. Teper, M.  Pociennik,  A. Pikania-Gniełka E. Biolik M. Buczyński
13:10 – 13:15 M. Gasidło, M. Pociennik, K. Duży M. Buczński R. Moycho
14:00 – 14:05 K. Szukała, J. Juda M. Kosek M. Makohoń
14:50 – 14:55 M. Kosek, G. Wąsik D. Urbańczyk M. Makohoń
15:40 – 15:45   D. Urbańczyk

ŚRODA

PRZERWA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO
7:05 – 7:10 D. Parzych, G. Kondziołka G. Wilczak I. Czamberg
7:55 – 8:00  M. Klyta, R. Tutro, A. Karkoszka S. Binek I. Czamberg
8:45 – 8:50  M. Gasidło, H. Niemczuk, A. Karkoszka M. Buczyński M. Makohoń
9:35 – 9:40 J. Krakowiecka,M. Buczyński,  U. Urbińska G. Wilczak K. Konopka
10:25 – 10:35 K. Strumidło, H. Niemczuk, V. Binek M. Kosek K. Polak
10:35 – 10:45 K. Duży, W. Mańka, M. Gdula M. Pociennik J. Wójtowicz
11:30 – 11:35 M. Świerczyna, J. Korus, A. Pikania-Gniełka B. Moralewicz J. Wójtowicz
12:20 – 12:25 A. Starzycka, W. Mańka, A. Pikania-Gniełka S. Binek R. Moycho
13:10 – 13:15 A. Starzycka, J. Juda, K. Duży M. Kosek J. Teper
14:00 – 14:05 J. Juda, U. Urbińska B. Moralewicz S. Kurtycz
14:50 – 14:55 P. Drozd, S. Kurtycz Cz. Matyjasik S. Wykręt
15:40 – 15:45 W. Mańka

CZWARTEK

PRZERWA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO
7:05 – 7:10 A. Malik, M. Pociennik A. Świstek R. Moycho
7:55 – 8:00 A. Pikania-Gniełka, M. Pociennik K. Polak I. Czamberg
8:45 – 8:50 K. Antonik, J. Korus, M. Gasidło D. Parzych I. Czamberg
9:35 – 9:40 J. Krakowiecka, M. Torba, M. Gasidło Cz. Matyjasik K. Konopka
10:25 – 10:35 K. Antonik. M. Buczyński, K. Konopka Cz. Matyjasik M. Makohoń
10:35 – 10:45 A. Starzycka, M. Torba, V. Binek M. Kułaga K. Duży
11:30 – 11:35  A. Starzycka, M. Buczyński, A. Karkoszka B. Moralewicz M. Gdula
12:20 – 12:25 M. Gdula, G. Kondziołka, J. Teper S. Binek J. Krakowiecka
13:10 – 13:15 K. Duży, G. Kondziołka, J. Teper B. Moralewicz K. Polak
14:00 – 14:05 K. Antonik, M. Torba S. Kurtycz K. Gretka
14:50 – 14:55 V. Binek S. Kutycz K. Gretka

PIĄTEK

PRZERWA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO
7:05 – 7:10 M. Wrońska, R. Kozubek M. Świerczyna I. Czamberg
7:55 – 8:00 M. Gasidło, R. Kozubek, V. Binek M. Pociennik I. Czamberg
8:45 – 8:50 K. Duży, J. Witkowski, A. Karkoszka J. Juda J. Krakowiecka
9:35 – 9:40 M. Gdula, M. Meroń, J. Krakowiecka M. Kułaga M. Makohoń
10:25 – 10:35 M. Gdula, R. Kozubek, J. Krakowiecka M. Buczyński M. Wrońska
10:35 – 10:45 K. Strumidło, M. Meroń, A. Karkoszka R. Tutro S. Wykręt
11:30 – 11:35 V. Binek, G. Kondziołka, A. Pikania-Gniełka Cz. Matyjasik S. Wykręt
12:20 – 12:25 M. Świerczyna, M. Meroń, K. Szukała B. Moralewicz K. Strumidło
13:10 – 13:15 A. Świstek, R. Tutro, J. Teper B. Moralewicz M. Makohoń
14:00 – 14:05 A. Świstek, M. Buczyński S. Binek K. Polak
14:50 – 14:55 A. Pikania-Gniełka K. Polak R. Moycho