Galeria

Pracownie

Warsztaty

Sale lekcyjne

Sport i rekreacja

Biblioteka i czytelnia

Przestrzeń wspólna

Sale pomocy psychologiczno-pedagogicznej