Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi również edukację prawną.

Korzystanie z zasobów Internetu:    https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_korzystanie_z_zasobow_internetu_p_bierunsko-ledzinski.pdf

Podstawowe zasady dziedziczeniahttps://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_podstawowe_zasady_dziedziczenia_p_bierunsko-ledzinski.pdf

Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych:https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_podstawowe_zasady_zawierania_umow_p_bierunsko-ledzinski.pdf

Zadłużenia mieszkaniowehttps://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_zadluzenia_mieszkaniowe_p_bierunsko-ledzinski.pdf

 

zobacz również:

https://youtu.be/MAHGmyBCyrA

 www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI:  https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:  https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:  https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

Stowarzyszenie ma przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie – wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści.

Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od połowy maja także w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu:  https://bip.powiatbl.pl/pomoc-prawna/index