Bieruński PZS podpisał umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym

28 lutego br. w auli Auli CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu. Z ramienia Uniwersytetu podpis złożył Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek, szkołę reprezentowała dyrektor Teresa Horst.

Celem zawartej umowy jest zapewnienie uczniom szkoły m.in. możliwości uczestnictwa w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników Uczelni, w programie edukacji ekonomicznej ELIT, wydarzeniach organizowanych przez uczelnię oraz projektach edukacyjnych.

Do pierwszego wspólnego projektu Uniwersytet Ekonomiczny zaprosił PZS w Bieruniu na początku roku, jeszcze przed podpisaniem umowy. To trzyletni projekt ET CASE – Education Towards Circular And Sustainable Economy, w którego realizację zaangażowanych jest 8 partnerów: Technical University of Ostrava jako lider projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Universita Degli Studi Di Bari Aldo Moro we Włoszech, Hochschule Anhalt w Niemczech oraz University of Akureyri w Islandii, a także  IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements w Czechach, Center Ponovne Uporabe w Słowenii oraz  Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Uczniowie PZS w Bieruniu są jednym z beneficjentów programu, ponieważ głównym celem projektu jest wsparcie szkół średnich w edukacji dotyczącej gospodarki w obiegu zamkniętym i zrównoważonej konsumpcji.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu  to ważne wydarzenie dla rozwoju naszej szkoły i także ogromne wyróżnienie. Od 30 lat nieprzerwanie kształcimy w zawodach ekonomicznych, obecnie prowadzimy technikum rachunkowości. Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami m.in. działów księgowości, kadr, szeroko rozumianej administracji firm i instytucji, a wiele z tych osób szczyci się dyplomem ukończenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podpisana umowa to nowe możliwości dla uczniów, z których już zaczęliśmy korzystać jako uczestnik międzynarodowego projektu – mówi Teresa Horst –dyrektor szkoły.