BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – KLASA RZEMIEŚLNICZA

KLASA RZEMIEŚLNICZA WIELOZAWODOWA
– czyli pierwsza praca

Klasa skupia uczniów kształcących się w różnych zawodach. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami  i predyspozycjami  wybierają zawód i samodzielnie lub z pomocą szkoły poszukują zakładu pracy, w którym będą odbywać zajęcia praktyczne.

W szkole, przez 3 dni w tygodniu, zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, m.in.: języka polskiego, matematyki, geografii, biologii, języka angielskiego. W pozostałe dni tygodnia uczą się zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy.
Raz w roku uczestniczą w obowiązkowym, finansowanym przez szkołę, kursie teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

Podstawą organizacji praktycznej nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem, uzyskującym podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.

Uprawnienia pracownicze:
  • wynagrodzenie za pracę,
  • opłacanie składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • czas nauki w szkole wlicza się do stażu pracy
  • prawo do urlopu wypoczynkowego

Szkoła od wielu lat współpracuje z kilkudziesięcioma pracodawcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, tyskiego, pszczyńskiego i oświęcimskiego.

Baza pracodawców

Przedmioty punktowane przy naborze:

• język polski,
• matematyka
• do wyboru: informatyka, technika (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony)
• do wyboru: fizyka, chemia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony)

Ślusarz
Stolarz
Sprzedawca
Piekarz
Operator obrabiarek skrawających
Murarz - tynkarz
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Mechanik pojazdów samochodowych
Lakiernik
Kucharz
Kelner
Fryzjer
Eleketryk
Elektromechanik
Cukiernik
Blacharz samochodowy