CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ZAWÓD: Mechanik pojazdów samochodowych 

STOPIEŃ: I

TERMIN: 26 lutego – 22 marca 2024 r.

NR SALI: 4

OPIEKUN: Robert Szalonek   

robertszalonek@pzsbierun.pl 

P l a n    z a j ę ć :

INFORMACJA DLA KURSANTÓW:

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek 26 lutego w sali nr 4 o godz. 10.45

Udział w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników jest obowiązkowy. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć teoretycznych i z zachowania zostaną wpisane na świadectwo ukończenia szkoły.

Szczegóły dotyczące warunków ukończenia turnusu i oceniania znajdują się w statucie szkoły dostępnym w plikach Librus i u opiekuna grupy.

Mechanik samochodowy