Pierwsza Debata Oksfordzka.

W kwietniu, po raz pierwszy w naszej szkole, odbyła się debata oksfordzka. Dwie grupy uczniów stanęły w słowne szranki „kłócąc się” o to, czy po skończeniu technikum lepszym rozwiązaniem jest praca zawodowa czy dalsza edukacja na studiach wyższych.
Wydarzenie uświetniły prelekcjami oraz pracą w jury dr Paulina Rutecka (Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) oraz doradca zawodowy Ewa Cetnar-Tkaczyk (Powiatowy Urząd Pracy w Tychach).
Ten typ dyskusji, który cieszy się na całym świecie coraz większą popularnością, jest mocno sformalizowany i charakteryzuje się ściśle określonymi zasadami. Dotyczą one kultury osobistej, dyscypliny czasowej i wymagają odpowiedniego poziomu merytorycznego. Wszystkim tym wymogom nasi uczestnicy sprostali. Sukces, jakim niewątpliwie okazała się Pierwsza Debata Oksfordzka, podpowiada, że początkiem nowego roku szkolnego odbędzie się jej druga edycja.
Ps. Zwycięzcą została grupa, która przedstawiła argumenty za podjęciem pracy zamiast kontynuacją nauki.