Przygoda, praktyka, nauka… czyli Erasmus+ we Włoszech – 2024

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły w ramach Programu Erasmus+ odbywają praktyki w Rimini. Przez cztery kolejne tygodnie, od 15 kwietnia do 10 maja, doświadczenie we włoskich firmach zdobywają uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Praktykanci poszerzają nie tylko wiedzę i umiejętności zawodowe, ale również szkolą język, kreatywność i samodzielność, poznają region i kulturę Włoch.
Atrakcji nie brakuje!
Działanie do przedsięwzięcia „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy” o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000132165, realizowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.