Technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK – zawód z przyszłością

Ciekawy i stale rozwijający się zawód dla ludzi z pasją i ukierunkowanych na sukces. Wszędzie, gdzie pracują komputery i sprzęt komputerowy, potrzebni są dobrze wykwalifikowani informatycy. Przetwarzanie danych, serwis komputerów, instalacje oprogramowania, skład tekstu od wizytówek po billboardy, fotografia i grafika komputerowa, e-biznes, montaż filmów, to tylko kilka możliwości zatrudnienia dla informatyka.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • charakteryzuje parametry sprzętu komputerowego
 • montuje i modernizuje komputer z podzespołów
 • instaluje, konfiguruje i zarządza systemami operacyjnymi
 • tworzy modele i schematy sieci komputerowych
 • konfiguruje usługi i funkcje sieciowych systemów operacyjnych

w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • projektuje  bazy danych i aplikacje z nich korzystające lub zapis: tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • pisze aplikacje we współczesnych środowiskach programistycznych
 • tworzy zaawansowane serwisy internetowe,
 • tworzy i administruje strony internetowe oraz systemy zarządzania treścią
 • kształtuje umiejętność twórczego i abstrakcyjnego myślenia.
Typowe miejsca pracy:

• działy informatyczne w urzędach i przedsiębiorstwach,
• sklepy komputerowe,
• firmy administrujące sieciami komputerowymi,
• punkty serwisowe,
• firmy tworzące serwisy www,
• własna działalność gospodarcza w zakresie informatyki.

Przedmioty punktowane przy naborze:

• język polski,
• matematyka,
• informatyka,
• do wyboru: technika, geografia, historia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony)