Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK – zawód dla szukających wyzwań i wrażeń

Zawód pozwalający rozwijać zmysł praktyczny i wyobraźnię przestrzenną , uczy perfekcji w działaniu i samodyscypliny.  Mechanicy będą obsługiwać i serwisować maszyny  i urządzenia we wszystkich gałęziach przemysłu,  pracować w służbach utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych, kopalń, warsztatów rzemieślniczych. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach usługowo-naprawczych oraz BIURACH KONSTRUKCYJNYCH – projektujących części maszyn i urządzeń. Zostaną przygotowani do projektowania w profesjonalnych  programach graficznych takich jak: Autodesk (AutoCad – 2D, INVENTOR – 3D) oraz EDGECAM – oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, których znajomość jest niezbędna we współczesnym świecie MECHANIKI.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
 • MEC.08 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.09 – Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

 •  wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 •  wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
 • wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • naprawianie i konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

 • organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
A ponadto MECHANIK będzie przygotowany do
 • przeprowadzenia obsługi, diagnozowania i naprawy sprzętu wykorzystywanego w przemyśle oraz sprzętu domowego,
 • sporządzania rysunków technicznych w oprogramowaniu informatycznym systemu CAD w Autodesk (AutoCad – 2D, INVENTOR – 3D) – SPECJALIŚCI poszukiwani PILNIE na rynku pracy !!!,
 • posługiwania się oprogramowaniem informatycznym w programowaniu oraz sterowaniu maszyn i urządzeń w systemach CAM – Obrabiarki Sterowane Numerycznie CNC – SPECJALIŚCI poszukiwani PILNIE na rynku pracy !!!,
 • możliwości naprawy silników spalinowych oraz przekładni mechanicznych – wykorzystywanych min. w pojazdach samochodowych, skuterach czy nawet w kosiarkach, piłach ,
 • prowadzenia prac związanych z łączeniem elementów poprzez zastosowanie procesu SPAWANIA metodą MIG/MAG
 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesu wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobu i usług – Działy Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych, automatycznych i mechatronicznych wprowadzanych do eksploatacji
 • eksploatowania maszyn i urządzeń w automatyce, mechanice i mechatronice,
 • projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich Dokumentacji Technicznej zgodnie z wytycznymi
 • Urzędu Dozoru Technicznego,
 • sporządzania kalkulacji wytwarzania oraz naprawy maszyn i urządzeń,
 • prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej oraz sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą,
 • prowadzenia własnej DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
 • KONTYNUOWANIA nauki na Studiach Technicznych i uzyskania tytułu INŻYNIERA lub MAGISTRA INŻYNIERA!!!
Typowe miejsca pracy:
 • stanowiska produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne,
 • przemysł budowniczy, górniczy, komunikacyjno – transportowy, rolnictwo,
 • służby utrzymania ruchu – sektor przemysłu związany z automatyką, mechaniką oraz mechatroniką
 • operatorzy obrabiarek skrawających, mechanik – spawacz
 • fabryki produkujące części maszyn i urządzeń,
 • zakłady usługowe zajmujące się serwisowaniem maszyn i urządzeń,
 • biura konstrukcyjne – projektowanie części maszyn i urządzeń (umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD i CAM)
Przedmioty punktowane przy naborze:

•  język polski,
•  matematyka,
•  technika,
•  do wyboru: fizyka, informatyka, chemia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).