Technik reklamy

TECHNIK REKLAMY – nowoczesny zawód dla kreatywnych

Zawód szerokoprofilowy, łączący rozległa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji, sztuki, psychologii informatyki. Zawód technika reklamy wykształci w przyszłym absolwencie umiejętność doboru metod i form badań rynkowych, docierania i skutecznego oddziaływania na odbiorców różnymi środkami reklamy, stosowania różnorodnych technik reklamy w odniesieniu do konkretnego klienta, a także organizację działań promocyjnych.

Przedmioty zawodowe przygotowują do uzyskania kwalifikacji zawodowych:
  • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
  • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

  • przygotowania elementów strategii reklamowej
  • przygotowania elementów kreacji reklamowej
  • produkcji reklamy

w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

  • planowania kampanii reklamowej
  • organizowania sprzedaży reklamowej
  • realizowania kampanii reklamowej
  • badania przekazu reklamowego.
Kształcone umiejętności:

• przygotowanie oferty i usług reklamowych,
• prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
• tworzenie przekazu reklamowego,
• projektowanie środków reklamowych,
• tworzenie planu medialnego,
• przygotowanie środków reklamowych,
• badanie skuteczności reklamy.

Typowe miejsca pracy:

• agencje reklamowe i marketingowe,
• biura ogłoszeń,
• studia graficzne,
• media (prasa, radio, telewizja)
• działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw,
• agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowaniem opinii publicznej (public relation).

Przedmioty punktowane przy naborze:

• język polski,
• matematyka,
• informatyka,
• do wyboru: geografia, technika, plastyka (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony).