Technik żywienia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – zawód nie tylko dla koneserów smaku

Idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej, a także  dla wszystkich tych, dla których ważny jest zdrowy styl życia i racjonalne odżywianie się. Wybierając ten zawód  nauczysz się sporządzać potrawy, estetycznie je podawać i  prawidłowo obsługiwać konsumenta, obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw, a także poznasz podstawy żywienia dietetycznego i zasady planowania jadłospisów. Zdobędziesz umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu.

Osoby, które po ukończeniu szkoły średniej będą chciały kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności mogą wybrać studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka, żywienie sportowców, hotelarstwo i turystyka, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • ocenianie jakości żywności
 • rozpoznawanie surowców potrzebnych do przygotowywania potraw i napojów
 • przechowywanie żywności
 • stosowanie receptur gastronomicznych
 • sporządzanie i ekspedycjonowanie potraw i napojów
 • rozróżnianie metod utrwalania żywności
 • stosowanie sprzętu i urządzeń do sporządzania i wydawania dań
 • stosowanie zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

w  zakresie kwalifikacji HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • stosowanie zasad żywienia dietetycznego
 • określanie roli składników pokarmowych i ich wpływu na organizm człowieka
 • planowanie alternatywnych sposobów żywienia
 • stosowanie norm i zasad planowania żywienia
 • planowanie żywienia dla różnych grup ludności
 • planowanie produkcji potraw i napojów
 • rozliczanie finansowe usług gastronomicznych
 • wykorzystywanie programów komputerowych w organizacji produkcji gastronomicznej
Typowe miejsca pracy:
 • szef kuchni,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, pensjonatach, domach wczasowych
 • prowadzić własną działalność gospodarczą np.  w zakresie usług gastronomicznych.
Przedmioty punktowane przy naborze:

•język polski,
•matematyka,
•informatyka,
•do wyboru: technika, geografia, biologia (system elektroniczny wybiera przedmiot najwyżej oceniony