Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach nawiązana

Jest to wielki zaszczyt dla naszej szkoły, która od 30 lat kształci kadry ekonomiczne dla lokalnego rynku pracy. Wielu naszych uczniów od lat kontynuuje swoją edukację na tej właśnie Uczelni. Uroczystość podpisania umowy o współpracy odbędzie się już 28 lutego w auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Szkołę reprezentować będzie dyrektor, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz młodzież kształcąca się w zawodach: technik rachunkowości, technik ekonomista oraz technik reklamy.