Wywiadówka

Szanowni Rodzice!

W czwartek 14 grudnia o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas. 

Rodzice uczniów klas maturalnych będą mogli zapoznać się z przewidywanymi klasyfikacyjnymi ocenami rocznymi z zawodowych zajęć edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy na wywiadówkę.