Zakończenie projektu ERASMUS+

Rok szkolny 2023/24 obfitował w wiele wydarzeń, projektów, jednym z najważniejszych był FERS na prawach Erasmus+.  22 maja w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu odbyła się uroczystość podsumowania realizacji zadań, wynikających z projektu – „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz zaproszeni goście – przedstawiciele środowisk oraz władz Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. Stażyści opowiedzieli o swoich praktykach, doświadczeniach, zarówno zawodowych, jak i o codziennym życiu w poznawanym kraju. Kolorycie miejsca w którym funkcjonowali przez cały miesiąc – architektura miast, język, obyczaje, zachowania, żywienie, komunikacja miejska… Wszystko było nowe, inne, ciekawe, przez co – wzbogaciło wiedzę naszych uczniów.  Działania projektu, dzięki temu, zostały zrealizowane na wielu płaszczyznach – w obszarach zawodowym, językowym, osobistym oraz  kulturowym. Dwa kraje, dwa różnorodne kierunki stażu – Portugalia oraz Włochy. Do Lizbony wyjechało siedmioro uczniów  kierunków: Technik mechanik oraz Technik elektryk. Stażyści kształcili pod okiem mentorów- umiejętności z zakresu naprawy, eksploatacji oraz konserwacji urządzeń i maszyn sterowanych elektrycznie i mechanicznie oraz zapoznali się z nowoczesnymi technikami stosowanymi w produkcji maszyn i urządzeń. Do Rimini wyjechało ośmioro uczniów – Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Technik informatyk. Stażyści  doskonalili wiedzę  z zakresu programowania, tworzenia i administrowania baz danych i stron internetowych oraz sporządzania potraw i napojów kuchni włoskiej oraz śródziemnomorskiej. Na zakończenie projektu jego uczestnicy otrzymali potwierdzenia swych działań: certyfikaty partnerów, Europassy Mobilność. Warto dodać, że wyjazd poprzedziła nauka języków: portugalskiego, włoskiego oraz angielskiego.

Efektem projektu, był wzrost wiedzy na temat kultury i tradycji Portugalii oraz Włoch, tolerancji i otwartości międzynarodowej, umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych i osobistych. Projekt był niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem dla wszystkich uczestników. To część nowych emocji, zadań, możliwości, które dają miesięczne staże zagraniczne. A każda podróż pozostaje w sercu i wspomnieniach.