CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ZAWÓD: Mechanik pojazdów samochodowych 

STOPIEŃ: III

TERMIN: 6-31 marca 2023 r.

NR SALI: 20

OPIEKUN: Robert Szalonek   

robertszalonek@pzsbierun.pl 

INFORMACJA DLA KURSANTÓW:

Zajęcia rozpoczynają się 6 marca w sali nr 20 zgodnie z zamieszczonym poniżej planem lekcji.

Udział w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników jest obowiązkowy. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć teoretycznych i z zachowania zostaną wpisane na świadectwo ukończenia szkoły.

Szczegóły dotyczące warunków ukończenia turnusu i oceniania znajdują się w statucie szkoły dostępnym w plikach Librus i u opiekuna grupy.

Mechanik samochodowy

P l a n    z a j ę ć :

plan zajęć kursu MPS marzec