CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ZAWÓD: Mechanik pojazdów samochodowych 

STOPIEŃ: II

TERMIN: 16 października-10 listopada 2023 r.

NR SALI: 26

OPIEKUN: Robert Szalonek   

robertszalonek@pzsbierun.pl 

INFORMACJA DLA KURSANTÓW:

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek 16 marca w sali nr 26 zgodnie z zamieszczonym poniżej planem lekcji.

Udział w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników jest obowiązkowy. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć teoretycznych i z zachowania zostaną wpisane na świadectwo ukończenia szkoły.

Szczegóły dotyczące warunków ukończenia turnusu i oceniania znajdują się w statucie szkoły dostępnym w plikach Librus i u opiekuna grupy.

Mechanik samochodowy

P l a n    z a j ę ć :

plan zajęć kursu MPS 1 tydzień 

plan zajęć kursu MPS 2 i 4 tydzień

plan zajęć kursu MPS 3 tydzień