CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ZAWÓD: Piekarz 

STOPIEŃ: 3

TERMIN: 14 marca – 8 kwietnia 2022 r.

OPIEKUN: Urszula Urbińska   

urszulaurbińska@pzsbierun.pl 

 

wszystkie zajęcia odbywają się w sali nr 1 (obok biblioteki)

P l a n y   z a j ę ć :

plan zajęć kursu Piekarz 1 tydzień 

plan zajęć kursu Piekarz 2 tydzień

plan zajęć kursu Piekarz 3 tydzień

plan zajęć kursu Piekarz 4 tydzień

 

__________________________________________________________________________________________________________

ZAWÓD: Mechanik pojazdów samochodowych 

STOPIEŃ: 3

TERMIN: 28 lutego -25 marca 2022 r.

OPIEKUN: Robert Szalonek   

robertszalonek@pzsbierun.pl 

Mechanik samochodowy

P l a n y   z a j ę ć :

plan zajęć kursu MPS 1 tydzień’ 

plan zajęć kursu MPS 2 tydzień

plan zajęć kursu MPS 3 tydzień

plan zajęć kursu MPS 4 tydzień